Žijte a tvořte!

Fotograf Viktor Kopeček představuje umělecký směr zvaný DeFocus, jehož hlavní myšlenkou je zachycení, přenesení a vytvoření atmosféry, která vychází z dynamické podstaty zachycovaného, jehož primárním vyjádřením je navození oné atmosféry pomocí prostoru mimo hloubku ostrosti.

Harmonie vnímání

Nechť jako důkazem harmonie mezi čistě obrazovým vnímáním a vnímáním pocitů, vznikájící atmosféry, která činí vizuálno jedinečným, je jednoduchý příklad v nekonečně malebné přírodě - člověk bez brýlí, chápejme jej jako médium a jeho vadu vnímejme jako formu. On hledící na vlnící se trávu rozprostřených po krajích naší planety Země, dokáže vnímat krásy, jedinečnosti atmosféry, která se vznáší, interferuje mezi sebou jako bouřlivý zelený oceán emitující zlatavé záblesky kvetoucích perel, tak tonoucích se v této nepřeberné kráse.

Dále

Neostrost není chyba

Zobrazeno nechť je všechno! Neostrost není chyba, vnímání světa prostřednictvím dokonale techniky je jen absolutně daná samotnou dokonalostí oné techniky, která je v čase promněnná. Zmrazení dynamického obsahu v universu ostrosti nám dává jasnou omezenost faktu. Možnost ostrosti neberme jako stigma udávájící směr. Naopak je nutno brát v potaz stranu neostrosti. Volnost recepce vytvořeného podnicuje představivost a rozšiřuje vnímání reality, jež není vždy dokonale ostrá. Nechť barvy mluví samy za sebe, neomezujme je jen obyčejnou formou ohraničenou ostrostí. Možnost ohýbat realitu je osvobozující.

Dále

Galerie tvorby

Překrývanost a kombinace barevnosti v rámci neostrosti je osobitá kreativní forma, abstraktnost není neučelná, naopak obohacující.

Hranice a překonání

DeFocus není však jen o "neostrosti", k dosáhnutí "správného" vyjádření je třeba studium řemeslné práce a nutnost zvládnout elementární principy zobrazování stejně jako technické aspekty vizuální tvorby. Tato pochopení a propracování se skrze prvotní studium jakožto prvního kroku, navazuje na další - odprostění se od technické dokonalosti, jež jste se naučili využívat, čímž se dostaváme k harmonické části, kteroužto je snaha překonat onu "neostrost" za hranice zobrazovaného. Onen niterný přesah dodává poslání a verifikuje umělcovu snahu a tvrdou práci ve které se odráží jeho genium -> dosažení harmonického vztahu se svým dílem.

Dále

Shoda

Harmonická složka je ovšem jedinečně náročná, dosažení tohoto aspektu bývá leckdy nad síly samotného umělce, trpělivost a soustředěnost je základním pilířem i překážkou, dosáhne-li však umělec shody, této nirvány, focus může přetvořit v defocus.

Dále

Spojme se.

Co na srdci, to na jazyku. Napište cokoliv, Viktor Kopeček odpoví.